Monotype workshop in Bussum

Monotype workshop in Bussum voorbeeld

Op donderdag 29 augustus mag ik een monotype workshop in Bussum geven. Deze week ben ik vast een beetje gaan brainstormen. Ik was vergeten hoe leuk ik het vind om met grafische technieken bezig te zijn.

Voor degenen die niet weten wat monotype is, een korte uitleg:
Mono betekent één en type betekent soort. Monotype kent dus telkens maar één van zijn soort. Oftewel: elke afdruk is uniek.

Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van een ets. Rembrandt maakte deze veel.
Een ets maak je met een speciale pen in een materiaal (oorspronkelijk in een koperplaat). Ikzelf gebruik een goedkoop materiaal, namelijk doorzichtig plastic van ongeveer een millimeter dik. Met de pen maak ik krassen in het plastic, daar smeer ik inkt in en haal de overtollige inkt weg. Dan druk ik de ets op papier. De ingeïnkte lijnen worden afgedrukt en staan in spiegelbeeld op papier.

Op de afbeelding zie je dat ik beide technieken door elkaar heb gebruikt. Ik heb zowel een ets gemaakt, als een monotype. De zwarte lijnen op de afbeelding zijn de ets, de kleuren de monotype.

Dat heb ik op de volgende manier gedaan: ik heb zoals beschreven een ets gemaakt in plastic en deze ingesmeerd met inkt. Vervolgens heb ik de overtollige inkt weggehaald en een monotype gemaakt op hetzelfde plastic. In dit geval heb ik met inkt geschilderd op het plastic.

 

Bij de monotype workshop in Bussum ga ik alleen een monotype maken. Dit allereerst omdat zij hiervoor gekozen hebben en niet voor het maken van een ets. Daarnaast werkt dat veel sneller en is er niet perse een drukpers nodig.

De leerlingen gaan zichzelf voorstellen aan elkaar aan de hand van hun ontwerp. Ze krijgen allemaal een linnen tas en gaan hierop hun eigen logo of ontwerp maken wat iets over hen vertelt. Ik ben erg benieuwd naar alle creativiteit van de leerlingen. Misschien ben ik nog wel meer benieuwd naar de eindresultaten! Tenslotte weet je nooit precies wat er uitkomt, als je een monotype maakt.

 

English:

On Thursday the 29th of August I’m going to give a workshop Monotype in Bussum. This week I’ve started to brainstorm. I’ve forgotten how much I like it to work with Graphic techniques.

For those who don’t know what a monotype is, a short explanation:

Mono means one and type, I think the best way to explain is: it’s a kind. So a monotype really is a one of a kind.

A monotype is the opposite of an etching. Rembrandt made a lot of echtings.
You make an etching by scratching the surface of a material. This used to be a copper plate but I like to use just a plastic sheet of one millimeter thick. After the etching is scratched in, I put ink in the scratches and take the surplus of ink away. Then with a press you press the etching onto paper.

On the picture you can see I’ve used both techniques when I made this. The black lines are the etching and the colour is the monotype.

I did that in the following way: I made an etching on a plastic sheet as I described and put ink on it. After I took all the surplus of ink away, I made the monotype on the same sheet of plastic. In this case I’ve painted with ink.

 

At the monotype workshop in Bussum, I’m only going for the monotype. First of all because that’s what they chose to do, they didn’t choose making an etching. And second: making a monotype is a lot faster and you don’t necessarily need a press.

The students are going to introduce themselves by their artwork. They all get a linen bag and they will print their logo or design it so it really says something about them. I’m very excited to see all the creativity of the students. But maybe I’m even more curious and excited to see the results! After all, you never know how a monotype is going to look in the end.

Monotype workshop in Bussum voorbeeld
Author

mnoordhuis@hotmail.nl

error: Content is beschermd!