Categorie: Geen categorie

Boekhouding

Vandaag ben ik een aantal uur bezig geweest met het begrijpen van mijn eigen boekhouding.
Zoals bekend heb ik vanaf 1 juli een bedrijf. En als je een bedrijf hebt, moet je netjes je BTW afdragen etc. En daar heb ik totaal geen kennis van.

Zoals sommigen van jullie weten, ben ik geen held met cijfers. Ik weet niet zeker of 1 + 1 echt wel 2 is. Daarom zag ik wat op tegen het hele boekhouddeel van mijn bedrijf.

Nu heb ik een tijdje mijn best gedaan de boekhouding te ontlopen, maar nu is het toch echt tijd dat ik weet wat ik aan het doen ben.
Uiteraard houd ik wel enigszins wat bij. Ik weet bijvoorbeeld dat ik alle bonnetjes moet bewaren van wat ik uitgeef, ik weet dat ik belastingen moet betalen en dat het dus handig is om wat geld opzij te zetten… Maar dat is wel ongeveer alles.

Nu is mijn vader een handige man met een uurtje of twee tijd op zaterdagmiddag. Dus daar ging ik: gewapend met een laptop en goede moed. Mijn vader is een praktische man en wij denken redelijk hetzelfde. Het beste middel om iets te begrijpen is dus een simpele versie ervan bekijken. Hij is de penningmeester van theatergroep Mucato en pakte van zolder de boekhouding van deze groep uit 1992 erbij. Dat boek is dus ouder dan ikzelf ben. Met een prachtig handschrift stonden er allemaal losse woorden en sommen geld op papier. Aan de hand hiervan kon mijn vader mij uitleggen wat grootboeken zijn, wat het nut ervan is, en kon ik bedenken wat voor grootboeken ikzelf wilde hebben.

Samen hadden wij geen idee hoe mijn boekhoudingsprogramma werkte dus daar hebben we het grootste deel van de tijd lekker op zitten prutsen totdat we allebei een goed beeld hadden van hoe dit werkt.

En nu, wonder boven wonder, durf ik te zeggen dat ik begrijp hoe ik mijn boekhouding bij moet houden. Dat komt goed uit, want het wordt bijna tijd om de BTW af te dragen voor het derde kwartaal.

Bedankt voor je hulp, pap!

 

English version is coming on sunday.

Kaft boekhouding Mucato 1992
Voorbeeld boekhouding Mucato 1992
Foto van een kopje door Esteban

Esteban

Een paar jaar geleden leerde ik Esteban kennen. Ik was op studiereis naar Stockholm in de eerste week van februari. Om 16.00 u. was het donker en stonden ik en mijn reisgenootje te kijken naar de ijsbaan. Daar was een klungelige jongen aan het schaatsen en vroeg wij ook kwamen schaatsen. Deze jongen bleek Jané Esteban Holst.

Ik wil graag even de tijd nemen om hier over hem te schrijven omdat zijn foto’s mij inspireren. Zijn foto’s stralen zo veel rust uit dat ik er graag naar kijk. Daarbij hebben zijn foto’s een soort verstildheid die ik in mijn eigen werk ook vaak tegen kom.

Hiernaast zie je foto’s die hij gemaakt heeft.

Wat ik zo fijn en rustgevend aan zijn foto’s vind, is dat het zo lekker alledaags is en vol warmte. Ik herinner mij de haven in Stockholm. Dit is een zoutwater haven en ik zag ijsbrokken over elkaar heen schuiven van 20, 30 centimeter dik, meters het water in. En de foto’s van Esteban warmen voor mij het gevoel van Stockholm weer een beetje op.

Het verwarrende van de foto’s vind ik dat ik het net over verstildheid had, de foto’s hebben voor mij een bepaalde afstand terwijl ze ook tegelijk heel persoonlijk voelen. Ik ben benieuwd naar wat jij van zijn foto’s vindt. Dit is de LINK naar zijn instagram pagina toe. Hij is nog bezig met het bouwen van zijn website.

 

English:

A couple years ago I met Esteban. I was on a study tour to Stockholm in the first week of February. At 16.00 o’clock it was dark and me and my travel companion were standing there watching the ice skating ring. There was this clumsy guy skating and he asked us to join him. This guy turned out to be Jané Esteban Holst.

I wanted to take the time to write about him because his pictures inspire me. His pictures give you a sensation of serenity and I like to look at them because of that. His work also has a curtain stillness about it that I find often in my own work.

Next to the text you see some of his pictures.

What I like most and find calming about his pictures is that it’s nice and ordinary and full of warmth. I remember the dock of Stockholm. This is a saltwater dock and I saw big chunks of ice, about 20 – 30 centimeters thick, sliding over each other. And the pictures of Esteban warm up my feeling about Stockholm and this memory.

The confusing part about the pictures is this: I just wrote about the stillness in the pictures, they have a curtain distance and at the same time they feel very personal. I’m curious to know what you think of his pictures. This is a LINK to his instagram page. He’s still working on his website.

Foto van kitten door Esteban
Foto van een kopje door Esteban
Illustratie bij blog Kofi Boateng

Kofi Boateng

Kofi Boateng is een gedreven jongeman. Hij vroeg mij een uitnodiging te maken. Kofi studeert namelijk bijna af als dokter en wordt bijna 30. Dus maandag 12 augustus om 13.00 u. troffen wij elkaar op station Amsterdam Bijlmer.

Ik vroeg Kofi Boateng mij mee te nemen naar een plek die veel voor hem betekent. Hij is opgegroeid in de Bijlmer en daarom spraken wij hier af.
Eerst hebben we het zakelijke deel van de afspraak gedaan: wat wil je precies, wat kan ik voor je betekenen… Ik heb een paar kleine schetsen gemaakt om een beeld te scheppen en we hebben nagedacht over of het een digitale uitnodiging moet worden of op papier of geschikt voor allebei en hoe dit dan het beste uit te voeren is.

Daarna begon de pret pas echt: Kofi Boateng nam mij mee door de Bijlmer. We hebben het gehad over zijn jeugd, waar hij opgegroeid is, over zijn familie, over de Bijlmer zelf. We liepen van het station naar het Anton de Komplein, via het Bijlmerparktheater door zijn oude woonwijk terug naar het station.

Kofi Boateng heeft mij verteld over zijn ambities om dokter te worden en wat hij hiermee wil bereiken. Kofi heeft nooit een gekleurde dokter gezien toen hij opgroeide en hier wil hij verandering in brengen. Hij wil laten zien dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is en dat je alles kan worden wat je maar wilt.
Daarnaast is Kofi Boateng een Ghanese jongeman met een ongelooflijk groot hart voor zijn gemeenschap en zijn herkomst. Hij wil jaarlijks naar Ghana om door te geven wat hij heeft geleerd aan de stam waar hij deel van uitmaakt: de Ashanti.

Dit alles en meer mag ik samenvatting in één enkel beeld voor de uitnodiging voor zijn afstudeerfeest en dertigste verjaardag. Wat een eer om met zo’n mooi mens te mogen samenwerken en tegelijk ook zo veel te leren over de normen en waarden van de Ashanti!

 

English:

Kofi Boateng is a driven young man. He asked me to make an invitation. Kofi is almost graduating as a doctor and is almost turning 30. So Monday the 12th of August at 1 o’clock we saw each other at Amsterdam Bijlmer station. 

I asked Kofi Boateng to take me to a place that means a lot to him. He grew up in the Bijlmer and that’s why we met there. 

First we handled the business part: what do you want? What can I do for you…? I made a few small sketches to create an image and we thought about whether it was going to be a digital invitation or on paper, or if it had to be good enough for both and how I should handle it.  

Then the fun part began: Kofi Boateng took me for a walk through the Bijlmer. We talked about his childhood, where he grew up, about is family, about the Bijlmer itself. We walked from the station to the Anton de Komplein, via the Bijlmerpark theatre through his old neighbourhood back to the station again.

Kofi Boateng told me about his ambitions to become a doctor and what he wants to achieve with it. Kofi never saw a coloured doctor when he grew up and he wants to change that for the future. He wants to show that it doesn’t matter what your background is, you can become anything you want to.
Kofi Boateng is a Ghanaian young man with an incredibly big heart for his community and his roots. He wants to go to Ghana annually to pass on what he learned to his tribe: the Ashanti.

And I can summarize all this in one single image for his invitation for his graduation party and thirtieth birthday. What an honour to work with such a beautiful person. And that while I’m learning so much at the same time about the norms and values of the Ashanti tribe!

Illustratie Kofi Boateng
Monotype workshop in Bussum voorbeeld

Monotype workshop in Bussum

Op donderdag 29 augustus mag ik een monotype workshop in Bussum geven. Deze week ben ik vast een beetje gaan brainstormen. Ik was vergeten hoe leuk ik het vind om met grafische technieken bezig te zijn.

Voor degenen die niet weten wat monotype is, een korte uitleg:
Mono betekent één en type betekent soort. Monotype kent dus telkens maar één van zijn soort. Oftewel: elke afdruk is uniek.

Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van een ets. Rembrandt maakte deze veel.
Een ets maak je met een speciale pen in een materiaal (oorspronkelijk in een koperplaat). Ikzelf gebruik een goedkoop materiaal, namelijk doorzichtig plastic van ongeveer een millimeter dik. Met de pen maak ik krassen in het plastic, daar smeer ik inkt in en haal de overtollige inkt weg. Dan druk ik de ets op papier. De ingeïnkte lijnen worden afgedrukt en staan in spiegelbeeld op papier.

Op de afbeelding zie je dat ik beide technieken door elkaar heb gebruikt. Ik heb zowel een ets gemaakt, als een monotype. De zwarte lijnen op de afbeelding zijn de ets, de kleuren de monotype.

Dat heb ik op de volgende manier gedaan: ik heb zoals beschreven een ets gemaakt in plastic en deze ingesmeerd met inkt. Vervolgens heb ik de overtollige inkt weggehaald en een monotype gemaakt op hetzelfde plastic. In dit geval heb ik met inkt geschilderd op het plastic.

 

Bij de monotype workshop in Bussum ga ik alleen een monotype maken. Dit allereerst omdat zij hiervoor gekozen hebben en niet voor het maken van een ets. Daarnaast werkt dat veel sneller en is er niet perse een drukpers nodig.

De leerlingen gaan zichzelf voorstellen aan elkaar aan de hand van hun ontwerp. Ze krijgen allemaal een linnen tas en gaan hierop hun eigen logo of ontwerp maken wat iets over hen vertelt. Ik ben erg benieuwd naar alle creativiteit van de leerlingen. Misschien ben ik nog wel meer benieuwd naar de eindresultaten! Tenslotte weet je nooit precies wat er uitkomt, als je een monotype maakt.

 

English:

On Thursday the 29th of August I’m going to give a workshop Monotype in Bussum. This week I’ve started to brainstorm. I’ve forgotten how much I like it to work with Graphic techniques.

For those who don’t know what a monotype is, a short explanation:

Mono means one and type, I think the best way to explain is: it’s a kind. So a monotype really is a one of a kind.

A monotype is the opposite of an etching. Rembrandt made a lot of echtings.
You make an etching by scratching the surface of a material. This used to be a copper plate but I like to use just a plastic sheet of one millimeter thick. After the etching is scratched in, I put ink in the scratches and take the surplus of ink away. Then with a press you press the etching onto paper.

On the picture you can see I’ve used both techniques when I made this. The black lines are the etching and the colour is the monotype.

I did that in the following way: I made an etching on a plastic sheet as I described and put ink on it. After I took all the surplus of ink away, I made the monotype on the same sheet of plastic. In this case I’ve painted with ink.

 

At the monotype workshop in Bussum, I’m only going for the monotype. First of all because that’s what they chose to do, they didn’t choose making an etching. And second: making a monotype is a lot faster and you don’t necessarily need a press.

The students are going to introduce themselves by their artwork. They all get a linen bag and they will print their logo or design it so it really says something about them. I’m very excited to see all the creativity of the students. But maybe I’m even more curious and excited to see the results! After all, you never know how a monotype is going to look in the end.

Monotype workshop in Bussum voorbeeld
Illustratie bij blogpost Het geheime leven van kleuren

Het geheime leven van kleuren

Voor mijn verjaardag vroeg ik om het boek ‘Het geheime leven van kleuren’, geschreven door Kassia St Clair.

Het is een boek over – je raadt het al – kleuren. Het is heel overzichtelijk opgezet. Het begint met een algemeen stukje en dan komt er wat meer gedetailleerde informatie.
Het begint met eerst wat algemene informatie over waarom het boek geschreven is, over kleuren en hun ontstaan. Daarna begint het echte werk: de verschillende kleurtinten!
Eerst lees je over de verschillende tinten wit. De kleuren worden nogal ruim ingedeeld. Dus onder wit valt hier zowel loodwit als zilver.

Bij iedere tint leer je weer een stukje bij. Het gaat soms veel meer over het ontstaan van de kleur of hoe de kleur vroeger gemaakt of gewonnen werd. Maar soms gaat het over veldslagen en belangrijke mensen met een bepaalde haarkleur.
In ieder geval wordt iedere kleurnaam verklaard.

‘Het geheime leven van kleuren’ is zo luchtig geschreven! Ik raas door het boek heen. Het maakt het ook makkelijk leesbaar doordat iedere tint maar twee of drie pagina’s tekst heeft gekregen.
Ik lees graag in de trein of vlak voor het slapen gaan. Het feit dat er zo veel ‘weglegmogelijkheden’ zijn, maakt het voor mij dus een praktisch leesbaar boek.
Wat dan weer heel slecht werkt bij dat wegleggen, is dat het zo goed geschreven is!

Naast al de prachtige en luchtige informatie in ‘Het geheime leven van kleuren’, komen er soms prachtige citaten voorbij. Zo staat er in het boek een citaat van Kandinsky: “… rood dat door geel dichter bij de mensheid wordt gebracht.”
Ik vind dit een prachtige beschrijving. Zoals je op de website kan zien betekend de oranje kleur veel voor mij. Met mijn bedrijf probeer ik mensen bij elkaar te brengen. Soms betekent dit dat ik mijzelf dichter bij mensen breng, soms dat ik anderen bij elkaar kan brengen. Daarom is voor mij de kleur oranje door het citaat van Kandinsky nog meer gaan betekenen.

Illustratie bij blogpost Het geheime leven van kleuren
Marieke Noordhuis visitekaartje portret

Nieuwe website live!

Vandaag gaat het beginnen! De website staat live, de visitekaartjes liggen klaar… Vanaf nu kan ik groots gaan uitpakken met mijzelf promoten en het opzoeken van klanten.

Ik ben benieuwd wat de wereld te bieden heeft en wat ik kan verwachten van de wonderenwereld van deze website! Ik zal iedere week een nieuw blog bericht plaatsen. Je kunt mij en mijn ontwikkelingen dus hier in de gaten houden. Ik zal je hier laten zien wat mij bezig houdt, wat mij inspireert om te tekenen, wat ik gemaakt heb, wat voor mooie ontmoetingen ik gehad heb.

Op de website zelf zul je foto’s van mijn eigen tekeningen voorbij zien komen. Dit zijn tekeningen die ik maak aan de hand van een gesprek met mensen. Ik denk in beelden. Wat jij zegt, zie ik voor me. Dit zorgt soms voor wat vreemde of zelfs vervreemdende beelden. Zoals je misschien gezien hebt, staat er een quote van Magritte op de website. Hij is dan ook een van mijn grootste inspiratiebronnen.

Naast eigen werk, zie je ook het resultaat van opdrachten. Hierbij zal ik telkens beschrijven waar de opdracht vandaan gekomen is. Ik zal soms ook toelichting geven in hoe het beeld tot stand is gekomen. Soms is dit namelijk samen met de klant veel meer uitgedacht dan anders.

Dan is er ook nog ruimte op de website voor het laten zien van de workshops die ik geef. Ik probeer dit zo veel mogelijk ook in beeld te doen.

Als laatste kun je de categorie ‘overig’ tegenkomen. Deze categorie gebruik ik voor tekeningen en foto’s die ik niet beschouw als eigen werk maar die wel wat over mij zeggen. Denk hierbij aan mijn visitekaartje.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking tussen jou en mij en ik hoop dat we elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee!
Als je niet zeker weet hoe je me kunt bereiken: de nieuwe website staat live, op deze website is een contactformulier te vinden en mijn email adres.

Marieke Noordhuis visitekaartje portret
error: Content is beschermd!