Monotype

monotype workshop Bussum

Donderdag mocht ik samen met drie leuke collega’s de workshop monotype aanbieden op een middelbare school in Bussum. Als je benieuwd bent wat monotype is, raad ik je aan deze blogpost te lezen. Daarin leg ik uit wat dit precies is.

Ik kreeg een 4 havo klas tot mijn beschikking. We zaten op de derde verdieping in een biologielokaal. Dit was de eerste dag dat de leerlingen weer op school kwamen. Ze hadden al een ochtend programma gevolgd, daarna was onze workshop en dan ging hun dag weer verder.
Ik had een paar minuten de tijd om het lokaal klaar te zetten: ik wilde de tafels in groepjes van vier, zodat er meer werkruimte is. Ik had een powerpoint presentatie voorbereid en ik wilde mijn materialen uitstallen zodat ik en de leerlingen er makkelijk mee konden werken.

De leerlingen luisterden naar de uitleg en gaven antwoord op mijn vragen. Vervolgens mochten de leerlingen aan het werk. Ze gingen een ontwerp maken voor op een tas. Aan de hand van deze tas, dit ontwerp, zouden zij zichzelf voorstellen aan elkaar.

Het was heel mooi om te zien hoe de leerlingen te werk gingen. Sommigen vroegen om papier en een potlood om eerst te tekenen. Anderen wilden liever gelijk inkt en een tas om direct te drukken.

Sommige ontwerpen waren heel gedetailleerd en kwamen mooi uit op de tas, andere ontwerpen waren wat – hoe zal ik het zeggen – minimalistisch. De manier van werken en de resultaten zegt allebei veel over de leerlingen en daarmee is mijn doel bereikt: de leerlingen en de docent laten zien wie ze zijn. Niet alle leerlingen waren even tevreden met het eindresultaat. Maar ik heb ze kunnen uitleggen waarom ik dat wel ben.

Vervolgens was er voor de leerlingen net niet genoeg tijd om alles goed schoon te maken dus heb ik dat achteraf nog even gedaan. Hier heb ik ook geleerd dat ik iets meer schoonmaakmaterialen moet regelen zodat dit de volgende keer wel af is binnen de tijd.

Ik heb erg genoten van het geven van een workshop en ik kijk uit naar de volgende. Aankomende woensdag ben ik in Doetinchem voor een volgende workshop.

 

English:

I was asked to give a workshop monotype on thursday with three nice colleagues. This was on a middle school in Bussum. If you’re curious about what a monotype is, I advise you to read this blogplost. There I explain what a monontype is.

I was given a fourth year class. I could use the biology classroom on the third floor. This was the first day that the students were back at school. They had had a morning programme, then they had my workshop and after that their planned out day continued.

I had a few minutes time to prepare the classroom. I wanted the tables in groups of four, this would help the students spacewise. I had a powerpoint presentation prepared and I wanted my materials so that me and the students had easy access to them.

They listened to my explanation and answered my questions. After that they started to work. I asked them to make a design for a bag so that at the end of the workshop they could introduce themselves to the class via the bag.
It was nice to see how the students worked. Some of them asked for a sheet of paper and a pencil to draw everything out first. Others prefered to just grab some ink and a bag and started to print immediately.

Some designs were very detailed and were beautifully printed on the bag, others were a bit more – how can I put this – minimalistic. The execution and the results both say a lot about the students and therefore I reached my goal: showing the students and the teacher who they are. Not all students were happy with the end result but I was able to explain to them why I am very happy with all the end results.

At the end there wasn’t enough time for the students to clean up all the mess they made so I cleaned up after them. This taught me that I need to bring more things to help them clean up afterwards.

I enjoyed giving the workshop very much and I’m looking forward to giving the next one. Wednesday the fourth I’ll give a workshop in Doetinchem.

Logo monotype door leerling Bussum
monotype workshop Bussum
Author

mnoordhuis@hotmail.nl

error: Content is beschermd!